Samarbetspartners

Vi representerar Dynea, Dana lim, Durante&Vivan och Krystal.

Savotech vill förknippas med hög servicegrad och god kvalitet, därför sker utveckling och teknisk service i nära samarbete med våra samarbetspartners. Gruppen omsätter tillsammans ca 2 miljarder kronor. 

Vi ställer höga krav på våra produkter vad gäller produktens kvalitet och miljöpåverkan. Därför samarbetar vi med partners som liksom vi, arbetar aktivt och systematiskt för en bättre global- och lokal miljö samt en hållbar utveckling.

Vi samarbetar även med samtliga maskinleverantörer på marknaden. 

Utöver våra samarbeten har vi sedan 1998 egen produktion och utveckling av 2-Komponent PUR-limsystem.

Dynea

Webbplats

Durante & Vivan

Webbplats

Dana Lim

Webbplats

Krystal AS

Webbplats